Tổng quan về visa tập huấn ngắn hạn (subclass 407) Úc

Giới thiệu chung

Visa tập huấn ngắn hạn Úc (subclass 407) là visa tạm trú mà người nước ngoài có thể nộp để ở lại hoặc đi sang Úc với mục đích tập huấn để đạt chứng chỉ hành nghề hoặc nâng cao kinh nghiệm. Visa được cấp với thời hạn từ 1 đến 2 năm và vơ (chồng), con cái cũng được đi theo. Điểm hay của visa 407 là mặc dù là visa tập huấn, kinh nghiệm thu thập được trong quá trình đi làm từ visa này có thể dùng cho các visa tay nghề hoặc chủ bảo lãnh khác.

Để nộp được visa 407, đương đơn cần có sự bảo lãnh của chủ là doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc.

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian xét visa tập huấn ngắn hạn Úc (subclass 407)

Điều kiện chung để nộp đơn xin visa 407:

 • Phải có chủ là doanh nghiệp ở Úc đứng ra bảo lãnh. Chủ phải có tư cách bảo lãnh nhân công theo diện các hoạt động tạm thời
 • Chủ bên Úc đồng ý đứng ra bảo lãnh theo một trong ba diện sau: đào tạo chuyên môn để cho phép đăng ký hành nghề (ví dụ bác sĩ thực tập nội trú để được đăng ký hành nghề), nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, đang học tập ở nước nhưng đến Úc để thực tập để đạt chứng chỉ hành nghề
 • Nếu đi theo diện nâng cao trình độ tay nghề thì phải có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm trong vòng 24 tháng trước khi nộp đơn liên quan đến ngành nghề chuyên môn của mìn
 • Phải hơn 18 tuổi
 • Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.5 (trung bình)
 • Phải mua bảo hiểm y tế trong thời gian ở Úc cho đương đơn và gia đình đi kèm
 • Có lịch sử thân nhân tốt, không phạm tội hoặc vi phạm pháp luật
 • Đạt yêu cầu về tình trạng sức khỏe

Quy trình nộp visa 407 thông thường bao gồm 3 bước sau đây:

 • Bước 1: Doanh nghiệp xin được cấp tư cách bảo nhân công ngắn hạn (temporary activities sponsor). Nếu doanh nghiệp đã hoạt động trên 12 tháng thì bước này khá đơn giản.
 • Bước 2: Doanh nghiệp đứng ra nộp đơn đề cử (nomination application) đương đơn vào vị trí cần tuyển.
 • Bước 3: Đương đơn nộp đơn xin visa 407. Lưu ý: bước 2 và 3 có thể làm cùng một lúc.

Lệ phí để nộp visa 407 cho Bộ di trú là 310 AUD cho đương đơn chính. Các đương đơn phụ chịu phí ½ hoặc ¼ của đương đơn chính tùy độ tuổi.

Hiện giờ, thời xét trung bình cho visa 407 là từ 7 đến 10 tháng.

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 407

 • Đương đơn và gia đình đi kèm được sinh sống, ra vào Úc trong 1 đến 2 năm
 • Đương đơn được làm toàn thời gian ở Úc cho chủ bảo lãnh trong vòng 1 đến 2 năm
 • Vợ (chồng) đi kèm được đi làm 20h/tuần
 • Phải tuân thủ luật pháp Úc

Một số kết quả visa 407 tiêu biểu