Tổng quan về visa du lịch (subclass 600) Úc

Giới thiệu chung

Visa du lịch Úc (subclass 600) là loại visa mà bạn và gia đình có thể dùng để đến Úc với mục đính du lịch, tham quan; thăm viếng họ hàng, bạn bè hoặc tham quan, gặp gỡ cho công việc kinh doanh (nhưng bạn không được phép làm việc hoặc bán sản phẩm, dịch vụ ở Úc bằng visa này).

Visa 600 có thể được cấp là loại vào Úc một lần (single-entry) hoặc nhiều lần (multiple-entry) và cho phép bạn ở lại Úc mỗi lần vào từ 3, 6 hoặc 12 tháng. Tuy nhiên, trong vòng 18 tháng, tổng thời gian bạn được ở Úc chỉ là 12 tháng. Tùy vào trường hợp cụ thể, tổng thời hạn được cấp visa 600 của bạn có thể từ 3 tháng đến 3 năm.

Các dòng visa du lịch 600 Úc

Visa 600 có 5 tiểu dòng chính sau đây:

 • Dòng visa 600 thông thường (tourist stream) (nộp ở ngoài hoặc trong nước Úc);
 • (nộp ngoài nước Úc). Dòng visa 600 này yêu cầu bạn phải có người thân là công dân hoặc thường trú nhân của Úc đứng ra bảo lãnh và người bảo lãn có thể bị yêu cầu phải đóng một khoản tiền thế chân;
 • Dòng visa 600 cho doanh nhân (business visitor stream) (nộp ngoài nước Úc);
 • Dòng visa 600 Approved Destination Status stream. Dòng này chỉ dành cho công dân Trung Quốc đến Úc du lịch qua các công ty lữ hành;
 • Dòng visa 600 Frequent traveller stream. Dòng này chỉ dành cho công dân Trung Quốc thường xuyên đến Úc du lịch hoặc cho mục đích kinh doanh;

Đối với công dân Việt Nam, ba dòng visa du lịch 600 phổ biến nhất là dòng visa 600 thông thường (tourist stream), dòng visa 600 gia đình bảo lãnh (sponsored family stream) và dòng visa 600 cho doanh nhân (business visitor stream).

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian xét visa du lịch 600 Úc

Để xin được visa 600, bạn cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:

 • Thỏa mãn các điều kiện về sức khỏe (không mắc các bệnh nặng, nan y) và thân nhân (không có lịch sử đã phạm tội, vi phạm pháp luật);
 • Có các mối liên hệ ràng buộc với Việt Nam về công việc, gia đình, thu nhập, tài sản để cho Bộ di trú Úc thấy là bạn sẽ trở về Việt Nam trước khi visa hết hạn;
 • Có khả năng tài chính để chi trả cho các khoản chi phí trong thời gian lưu trú ở Úc, nếu là visa du lịch do người thân bảo lãnh thì người thân phải chứng minh khả năng tài chính này
 • Có sự bảo lãnh của người thân là công dân hoặc thường trú nhân của Úc nếu nộp đơn theo visa du lịch do người thân bảo lãnh;
 • Có giải trình hợp lý về lịch trình lưu trú, các hoạt động ở Úc.

Lệ phí để nộp visa 600 cho Bộ di trú là từ 145 AUD cho đến 365 AUD (tùy nộp trong hay ngoài nước Úc).

Hiện nay vì dịch Covid-19, thời gian xét visa 600 dao động từ 4 – 8 tháng cho các dòng visa 600 thông thường và visa 600 do người thân bảo lãnh. Đối với dòng visa 600 cho doanh nhân thì thời gian xét là từ 6 đến 14 ngày.

 

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 600

 • Khi được cấp visa 600, bạn sẽ được phép vào Úc cho mục đích du lịch, thăm thân nhân hoặc gặp gỡ, tham quan cho mục đích kinh doanh.
 • Mỗi lần vào Úc bạn có thể ở lại 3, 6 hoặc 12 tháng (tùy trường hợp), tuy nhiên tổng thời gian bạn ở Úc được giới hạn là không quá 12 tháng trong vòng 18 tháng.
 • Tùy vào loại visa 600, bạn có thể vào Úc 1 lần (single-entry) hoặc nhiều lần (multiple-entry).
 • Bạn không được đi làm, kinh doanh, bán các sản phẩm hoặc dịch vụ ở Úc bằng visa 600.
 • Một số trường hợp bạn có thể xin học các khóa học ngắn hạn (dưới 3 tháng).
 • Tùy trường hợp, bạn có thể xin gia hạn visa 600 hoặc xin một loại visa khác khi đang ở Úc bằng visa 600.

Một số kết quả visa 600 tiêu biểu