Tổng quan về visa đầu tư Úc (subclass 188B) visa

Giới thiệu chung

Visa đầu tư (subclass 188B) là loại visa tạm trú mà nhà đầu tư có kinh nghiệm đầu tư và/hoặc kinh doanh từ nước ngoài có thể xin để vào Úc để đầu tư và tiến tới định cư ở Úc. Đương đơn có thể kèm vợ (chồng) và con cái vào visa 188B của mình.

Visa 188B được cấp với thời hạn 4 năm và 3 tháng. Nếu đương đơn cam kết giữ khoản đầu tư của mình là $1,500,000 AUD vào trái phiếu chính phủ của Úc trong 4 năm và sống tại Úc trong thời gian tổng cộng là 2 năm, đương đơn sẽ đủ điều kiện để xin visa thường trú 888B.

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian xét visa đầu tư Úc (subclass 188B)

Điều kiện chung để nộp đơn xin visa 188B:

 • Dưới 55 tuối, đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
 • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp* hoặc danh mục đầu tư hợp lệ
 • Trong 1 năm trong 5 năm tài chính gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn hoặc/và người phối ngẫu phải quản lý trực tiếp:
  • Một doanh nghiệp, trong đó đương đơn và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần hoặc;
  • Danh mục đầu có tổng giá trị tối thiểu 1,500,000
 • Trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, đương đơn và người phối ngẫu phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 2,250,000
 • Cam kết đầu tư tối thiểu 1,500,000 triệu AUD vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc, và duy trì khoản đầu tư tối thiểu 4 năm.
 • Bang Victoria yêu cầu đầu tư thêm $500,000 vào năm cuối (bất động sản, cổ phiếu, doanh nghiệp).

Quy trình nộp visa 188B thông thường bao gồm 3 bước sau đây:

 • Bước 1: Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest) vào bang muốn định cư qua hệ thống trực tuyến SkillSelect
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin đề cử (Nomination) của tiểu bang. Thông thường bước 1 và 2 có thể thực hiện song song với nhau.
 • Bước 3: Sau khi nhận được thư mời từ tiểu bang, nộp hồ sơ xin visa 188B.

Lệ phí để nộp visa 188B cho Bộ di trú là 5,375 AUD cho đương đơn chính. Các đương đơn phụ chịu phí ½ (trên 18 tuổi) hoặc ¼ (dưới 18 tuổi) của đương đơn chính.

Hiện giờ, Bộ di trú không công bố thời gian xét visa 188B nhưng trung bình có thể từ 18-24 tháng.

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 188B

 • Đương đơn và gia đình đi kèm được sinh sống, ra vào Úc trong 4 năm và 3 tháng
 • Đương đơn chính được thực hiện công việc kinh doanh, đầu tư ở Úc trong 4 năm và 3 tháng
 • Gia đình đi kèm được làm việc, học tập trong 4 năm và 3 tháng ở Úc. Con cái học đến trung học ở các trường công lập được miễn học phí
 • Sau khi giữ khoản đầu tư trong 4 năm và trong đó có 2 năm ở Úc thì có thể xin visa thường trú 888B
 • Phải tuân thủ luật pháp Úc

Một số kết quả visa 188B tiêu biểu

 

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian để chuyển visa thường trú subclass 888B

 • Sống tại Úc và giữ visa 188B trong thời gian tối thiểu 2 năm trên 4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
 • Giữ khoản đầu tư liên tục trong 4 năm
 • Tham gia thêm một số hoạt động kinh doanh, đầu tư (bang Victoria)
 • Có lịch sử thân nhân tốt, không phạm tội hoặc vi phạm pháp luật
 • Đạt yêu cầu về tình trạng sức khỏe

Quy trình nộp visa 888B thông thường bao gồm 2 bước sau đây:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ xin đề cử (Nomination) của tiểu bang sau khi đủ các điều kiện về kinh doanh
 • Bước 2: Sau khi nhận được sự đề cử của tiểu bang, nộp hồ sơ xin visa 888B.

Lệ phí để nộp visa 888B cho Bộ di trú là 2,590 AUD cho đương đơn chính. Các đương đơn phụ chịu phí ½ (trên 18 tuổi) hoặc ¼ (dưới 18 tuổi) của đương đơn chính.

Hiện giờ, Bộ di trú không công bố thời gian xét visa 888B nhưng trung bình có thể từ 12-16 tháng.

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 888B

 • Đương đơn và gia đình đi kèm được sinh sống vĩnh viễn ở Úc
 • Đương đơn và gia đình được làm việc và học tập ở Úc
 • Đương đơn và gia đình được tham gia vào hệ thống bảo y tế toàn dân Medicare
 • Đương đơn và gia đình được đăng ký các khóa học ở Úc với học phí miễn giảm
 • Được bảo lãnh người thân đến Úc
 • Sau khi đủ điều kiện có thể nộp đơn để xin trở thành công dân Úc và sở hữu hộ chiếu của Úc mà không phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Nhưng vậy đương đơn và gia đình có thể có song tịch Úc và Việt
 • Phải tuân thủ luật pháp Úc

Một số kết quả visa 888B tiêu biểu

Thang điểm định cư visa kinh doanh đầu tư (188A và 188B) Úc

Yếu tố Yêu cầu tại thời điểm được mời Điểm
Độ tuổi 18 – dưới 25 tuổi 20
25 – dưới 33 tuổi 30
33 – dưới 40tuổi 25
40 – dưới 45 tuổi 20
45 – dưới 55 tuổi 15
Tiếng Anh Trung cấp (IELTS 5.0 hoặc PTE tương đương cho mỗi kỹ năng) 5
Giỏi (IELTS 7.0 hoặc PTE tương đương cho mỗi kỹ năng) 10
Bằng cấp Chứng chỉ nghề, cao đẳng, đại học 5
Đai học trong các ngành kinh doanh, khoa học, kỹ thuật 10
Kinh nghiệm kinh doanh (Cho visa 188A) Ít nhất 4 năm kinh nghiệm kinh doanh 10
Ít nhất 7 năm kinh nghiêm kinh doanh 15
Kinh nghiệm đầu tư (Cho visa 188B) Ít nhất 4 năm kinh nghiệm quản lý khoản đầu tư có giá trị ít nhất AUD 100,000 10
Ít nhất 4 năm kinh nghiệm quản lý khoản đầu tư có giá trị ít nhất AUD 100,000 15
Tổng tài sản cá nhân của vợ và chồng Sỡ hữu ít nhất AUD 800,000 trong 2 năm trước ngày nộp đơn 5
Sỡ hữu ít nhất AUD 1,300,000 trong 2 năm trước ngày nộp đơn 15
Sỡ hữu ít nhất AUD 1,800,000 trong 2 năm trước ngày nộp đơn 25
Sỡ hữu ít nhất AUD 2,250,000 trong 2 năm trước ngày nộp đơn 35
Doanh thu của doanh nghiệp Doanh thu đạt AUD 500,000 trong 2 năm trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn 5
Doanh thu đạt AUD 1,000,000 trong 2 năm trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn 15
Doanh thu đạt AUD 1,500,000 trong 2 năm trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn 25
Doanh thu đạt AUD 2,000,000 trong 2 năm trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn 35
Đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh Có đăng ký bằng sáng chế hoặc thiết kế kiểu dáng 15
Có đăng ký nhãn hiệu thương mại 10
Có một hợp đồng liên doanh (joint venture) với một công ty khác 5
50% doanh thu của doanh nghiệp trong 2 năm là đến từ xuất khẩu 15
Doanh nghiệp mới thành lập 5 năm nhưng đã đạt mức tăng trưởng 20% mỗi năm trong 3 năm liên tục và trong 3 năm thuê mướn 10 nhân công toàn thời gian 10
Được giải thưởng trị giá ít nhất AUD 10,000 hoặc nhận được vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm ít nhất là AUD 100,000 10
Được chính phủ tiểu bang đề cử đặc biệt Do ý tưởng kinh doanh đề xuất độc đáo và có lợi ích quan trọng cho tiểu bang 10