Tổng quan về visa chữa bệnh, khám bệnh (subclass 602) Úc

Giới thiệu chung

Visa chữa bệnh, khám bệnh (subclass 602) Úc là loại visa mà bạn có thể dùng để đến Úc với mục đích chữa bệnh hoặc khám bệnh. Người thân của bạn cũng có thể nộp visa 602 để đến Úc cùng bạn để hỗ trợ bạn trong quá trình khám, chữa bệnh ở Úc. Ngoài ra, visa 602 còn được dùng cho những ai muốn đến Úc để hiện tặng nội tạng của mình.

Visa 602 có thể được cấp để bạn vào Úc một lần (single entry) hoặc nhiều lần (multiple entries) và thời hạn được cấp visa thông thường cho đến khi việc khám, chữa bệnh kết thúc.

Visa 602 có thể được nộp ở ngoài hoặc ở trong nước Úc. Nếu nộp ngoài nước Úc, bạn cũng phải ở ngoài nước lúc được cấp. Nếu nộp ở trong nước Úc, bạn phải ở trên nước lúc được cấp.

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian xét visa chữa bệnh, khám bệnh 602 Úc

Để xin được visa 602, bạn cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây:

 • Có dự định khám hoặc chữa bệnh ở một cơ sở y tế ở Úc
 • Có dự định hiến tặng nội tạng cho một người ở Úc
 • Có dự định đi theo hỗ trợ một người đến Úc để khám, chữa bệnh hoặc hiến tặng nội tạng
 • Đã sắp xếp việc khám, chữa bệnh, hiến nội tạng với một cơ sở y tế ở Úc. Phải có giấy tờ chứng minh là bạn đã sắp xếp việc khám, chữa bệnh này.
 • Không bị các căn bệnh mà có thể là mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng ở Úc
 • Có lịch sử thân nhân tốt, không phạm tội hoặc vi phạm pháp luật
 • Có khả năng tài chính để chi trả cho các khoản chi phí chữa bệnh và ăn ở trong thời gian ở Úc
 • Có mua bảo hiểm y tế đầy đủ trong thời gian ở Úc

Lệ phí để nộp visa 602 cho Bộ di trú là 315 AUD nếu nộp trên nước Úc. Nếu bạn nộp ở ngoài nước Úc thì lệ phí này sẽ được miễn.

Thời gian xét visa 602 hiện nay là từ 41 cho đến 80 ngày.

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 602

 • Được ở Úc cho tới khi việc khám, chữa bệnh kết thúc
 • Được ra vào Úc một lần hoặc nhiều lần, tùy trường hợp
 • Được học các khóa học ngắn hạn (3 tháng) ở Úc
 • Phải tuân thủ các điều kiện của visa 602 và luật pháp Úc
 • Rời khỏi nước Úc trước khi visa 602 hết hạn
 • Không được đi làm

Một số kết quả visa 602 tiêu biểu