Tổng quan về visa tay nghề chủ bảo lãnh Úc (subclass 482)

Giới thiệu chung

Visa tay nghề chủ bảo lãnh Úc (subclass 482) là visa tay nghề tạm trú mà chủ có thể dùng để bảo lãnh nhân công ở nước ngoài để làm việc tại Úc nếu chủ không thể tìm nhân công bản địa phù hợp. Visa được cấp với thời hạn từ 2 đến 4 năm và vơ (chồng), con cái cũng được đi theo.

Để nộp được visa 482, đương đơn cần có sự bảo lãnh của chủ là doanh nghiệp đang hoạt động tại Úc. Hiện giờ, visa 482 có ba nhánh con: visa 482 ngắn hạn (2 năm và không dẫn đến thường trú nhân), visa 482 trung hạn (4 năm và dẫn đến visa thường trú subclass 186) và visa 482 theo diện hợp đồng lao động (cũng có thể dẫn đến visa thường trú subclass 185).

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian xét visa tay nghề chủ bảo lãnh Úc (subclass 482) – diện ngắn hạn và trung hạn

Điều kiện chung để nộp đơn xin visa 482:

 • Phải có chủ là doanh nghiệp ở Úc đứng ra bảo lãnh. Chủ phải có tư cách bảo lãnh nhân công.
 • Có tay nghề trong ngành nghề đề cử, nếu là visa 482 ngắn hạn thì ngành nghề đề cử nằm trong danh sách ngành nghề ngắn hạn STSOL, nếu là visa 482 trung hạn thì ngành nghề đề cử năm trong danh sách ngành nghề trung hạn MLTSSL
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm toàn thời gian hoặc tương đương trong ngành nghề đề cử của mình
 • Đã đạt thẩm định tay nghề (skills assessment) cho nghành nghề đề cử của mình
 • Có nghề nghiệp đề cử nằm trong dach sách tay nghề và đã đạt thẩm định tay nghề (skills assessment) trong ngành nghề đề cử của mình
 • Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 5.0 (không có kỹ năng nào dưới 4.5) hoặc PTE tương đương nếu nộp visa 482 ngắn hạn. Nếu nộp visa 482 trung hạn thì IELTS là 5.0 (không có kỹ năng nào dưới 5.0) hoặc PTE tương đương
 • Phải mua bảo hiểm y tế trong thời gian ở Úc cho đương đơn và gia đình đi kèm.
 • Có lịch sử thân nhân tốt, không phạm tội hoặc vi phạm pháp luật
 • Đạt yêu cầu về tình trạng sức khỏe

Quy trình nộp visa 482 thông thường bao gồm 3 bước sau đây:

 • Bước 1: Doanh nghiệp xin được cấp tư cách bảo nhân công (standard business sponsorship). Nếu doanh nghiệp đã hoạt động trên 12 tháng thì bước này khá đơn giản.
 • Bước 2: Doanh nghiệp đứng ra nộp đơn đề cử (nomination application) đương đơn vào vị trí cần tuyển. Ngành nghề của đương đơn phải nằm trong danh sách ngành nghề ngắn hạn STSOL hoặc trung hạn MLTSSL.
 • Bước 3: Đương đơn nộp đơn xin visa 482. Lưu ý: bước 2 và 3 có thể làm cùng một lúc.

Lệ phí để nộp visa 482 ngắn hạn cho Bộ di trú là 1,265 AUD cho đương đơn chính. Cho visa 482 trung hạn là 2,645 AUD. Các đương đơn phụ chịu phí ½ hoặc ¼ của đương đơn chính tùy độ tuổi.

Hiện giờ, thời xét trung bình cho visa 482 là từ 4 đến 7 tháng.

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian xét visa tay nghề visa tay nghề chủ bảo lãnh Úc (subclass 482) – diện hợp đồng lao động

Điều kiện chung để nộp đơn xin visa 482 – diện hợp đồng lao động là:

 • Được chủ là doanh nghiệp hoạt động ở vùng nông thôn, thưa dân cư của Úc bảo lãnh theo một hợp đồng lao động (labour agreement)
 • Có nghề nghiệp đề cử nằm trong dach sách tay nghề và có kinh nghiệm phù hợp để thực hiện công việc trong hợp đồng lao động (thông thường 2 năm trừ phi được điều chỉnh bởi hợp đồng lao động)
 • Có trình độ tiếng Anh được yêu cầu trong hợp đồng lao động
 • Có lịch sử thân nhân tốt, không phạm tội hoặc vi phạm pháp luật
 • Đạt yêu cầu về tình trạng sức khỏe

Lệ phí để nộp visa 482 diện hợp đồng lao động là 2,645 AUD. Các đương đơn phụ chịu phí ½ hoặc ¼ của đương đơn chính tùy độ tuổi.

Hiện giờ, thời xét trung bình cho visa 482 diện hợp đồng lao động là từ 4 đến 7 tháng.

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 482

 • Đương đơn và gia đình đi kèm được sinh sống, ra vào Úc trong 2 đến 4 năm
 • Đương đơn và gia đình đi kèm được làm việc, học tập trong 2 đến 4 năm ở Úc
 • Nếu đủ điều kiện và tùy ngành nghề có thể nộp visa thường trú subclass 186
 • Phải tuân thủ luật pháp Úc

Một số kết quả visa 482 tiêu biểu