Tổng quan về visa 143 – visa cha mẹ đóng tiền thường trú (contributory parent visa)

Giới thiệu chung

Visa cha mẹ đóng tiền (contributory parent visa) subclass 143 là visa thường trú nhân cho phép cha, mẹ của công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện được định cư vĩnh viễn ở Úc. Cha, mẹ có thể kèm con cái đang phụ thuộc vào hồ sơ của mình để con cái cũng được visa 143. Sau khi được cấp visa 143, cha, mẹ còn có thể bảo lãnh những thành viên gia đình khác đến Úc.

Sau khi được cấp visa 143, cha mẹ còn được tham gia phải chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn dân của Úc miễn phí Medicare. Ngoài ra, cha mẹ còn có thể được đi học, đi làm nếu còn đủ khả năng. Sau khi sinh sống đủ thời gian ở Úc, cha mẹ có thể xin trở thành công dân Úc và được cấp hộ chiếu của Úc.

Các điều kiện cơ bản của visa 143

 • Đương đơn phải là cha, mẹ của con là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện
 • Đương đơn có số người con đang định cư ở Úc phải nhiều hơn hoặc bằng số con sống ngoài nước Úc (balance of family test)
 • Đương đơn phải thỏa mãn các yêu cầu về nhân thân và sức khỏe, tức là không có tiền án, tiền sự, không mắc các chứng bệnh nan y
 • Người bảo lãnh là con của đương đơn phải công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện phải đã có cuộc sống ổn định ở Úc (settled resident), thông thường là 2 năm
 • Người bảo lãnh là con phải chứng minh có đủ thu nhập và khả năng tài chính để chu cấp cho cha mẹ trong vòng 2 năm đầu tiên sau khi đến Úc
 • Người bảo lãnh cũng phải thỏa mãn các yêu cầu về nhân thân và sức khỏe
 • Thông thường người bảo lãnh trên 18 tuổi, trong một số trường hợp đặc biệt con dưới 18 tuổi vẫn có thể bảo lãnh cha mẹ theo visa 143

Các giấy tờ các cần chuẩn bị để nộp visa 143

Để nộp các loại visa cha mẹ trên thì đương đơn và người bảo lãnh là con cái thông thường phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, hình thẻ
 • Sổ hộ khẩu gia đình hoặc các bằng khác chứng minh để chứng minh sự cân bằng số con
 • Các giấy tờ, bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và cha mẹ
 • Các giấy tờ tùy thân của người phụ thuộc đi kèm vào đương đơn (ví dụ con cái dưới 23 tuổi)
 • Các giấy tờ khám sức khỏe và lý lịch tư pháp để chứng minh nhân thân của đương đơn và người phụ thuộc
 • Người bảo lãnh cần cung cấp các bằng chứng về quốc tịch hoặc thường trú nhân của Úc, thời gian đã sinh sống ở Úc
 • Người bảo lãnh cần cung cấp các bằng chứng chứng minh thu nhập, khả năng tài chính của mình để bảo lãnh cho cha mẹ
 • Người bảo lãnh cũng cần cung cấp các bằng chứng về thân nhân, sức khỏe đủ điều kiện làm người bảo lãnh cho cha mẹ mình

Quy trình, lệ phí, thời gian xét visa 143

 • Đương đơn và người bảo lãnh cần chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho visa 143
 • Đương đơn nộp visa 143 cho Bộ di trú. Lệ phí đợt 1 cần đóng cho Bộ di trú là 4,155 AUD với đương đơn chính, với đương đơn phụ trên 18 tuổi thì lệ phí lần 1 là 1,400 AUD, với đương đơn phụ dưới 18 tuổi lệ phí là 705 AUD
 • Các hồ sơ visa 143 hiện nay đều được tiếp nhận và xử lý ở Perth
 • Hiện nay thời gian xét visa 143 có thể lên đến 4-5 năm. Theo thông tin cập nhật của Bộ di trú thì hiện nay Bộ di trú mới xét đến các hồ sơ visa 143 nộp tháng 5 2016
 • Sau khi đến lượt chờ được xét, Bộ di trú sẽ yêu cầu bổ sung hồ sơ và đóng phí đợt 2. Đương đơn chính và đương đơn phụ trên 18 tuổi phải đóng mỗi người là 43,600 AUD. Đương đơn phụ dưới 18 tuổi phải đóng lệ phí đợt 2 là 2,095 AUD
 • Ngoài ra lúc này Bộ di trú cũng yêu cầu cung cấp bằng chứng bảo trợ (assurance of support) và tiền thế chân cam kết bảo trợ (sẽ được hoàn lại). Con cái là người bảo lãnh cần liên hệ với cơ quan Centrelink bên Úc để nộp giấy tờ assurance of support. Tiền thế chân cam kết bảo trợ đối với đương đơn chính là 10,000 AUD, đối với đương đơn phụ là 4,000 AUD.
 • Sau khi cung cấp các giấy tờ, bằng chứng thì Bộ di trú Úc sẽ cấp visa 143 cac đương đơn.

Một số kết quả visa cha mẹ 143