Tổng quan về visa cha mẹ Úc

Giới thiệu chung

Người Việt Nam sau khi đã đạt được mục đích định cư ở Úc thì hầu hết đều có mong muốn được bảo lãnh cha mẹ sang Úc để sống cùng con, cháu và để được con cháu chăm sóc lúc về già. Hiện nay có đến 7 loại visa mà con cái là công dân, thường trú nhân của Úc có thể nộp để bảo lãnh cha mẹ sang Úc sinh sống.

Sự khác biệt giữa 7 dạng visa cha mẹ trên là việc có thể nộp ở trong hay ngoài nước Úc, có đóng tiền hay không và là visa tạm trú hay thường trú. Cụ thể 7 loại visa cha mẹ này bao gồm:

 • Visa cha mẹ tạm trú diện đóng tiền (visa subclass 884 – Contributory Aged Parent (Temporary) visa) nộp trong nước Úc
 • Visa cha mẹ tạm trú diện đóng tiền (visa subclass 173 – Contributory Parent (Temporary) visa) nộp ngoài nước Úc
 • Visa cha mẹ tạm trú diện đóng tiền (visa subclass 870 – Sponsored Parent (Temporary) visa) nộp trong hay ngoài nước Úc
 • Visa cha mẹ thường trú (visa subclass 103 – Parent visa) nộp trong hay ngoài nước Úc
 • Visa cha mẹ thường trú (visa subclass 804 – Aged Parent visa) nộp trong nước Úc cho cha mẹ đạt tuổi về hưu của Úc
 • Visa cha mẹ thường trú diện đóng tiền (visa subclass 864 – Contributory Aged Parent visa) nộp trong hay ngoài nước Úc cho cha mẹ đạt tuổi về hưu của Úc
 • Visa cha mẹ thường trú diện đóng tiền (visa subclass 143 – Contributory Aged Parent visa) nộp ngoài nước Úc

Các điều kiện chung cơ bản cho các dòng visa cha mẹ

Tuy mỗi dòng visa cha mẹ trên có những điều kiện riêng biệt khác nhau, các điều kiện chung các dòng visa cha mẹ là như sau:

 • Đương đơn phải là cha, mẹ của con là công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện
 • Đối với các dòng visa 864 và 804, đương đương cần phải đạt độ tuổi về hưu tính theo thang tuổi về hưu của nước Úc
 • Ngoại trừ visa 870, các dòng visa cha mẹ còn lại đều yêu cầu đương đơn có số người con đang định cư ở Úc phải nhiều hơn hoặc bằng số con sống ngoài nước Úc (balance of family test)
 • Đương đơn phải thỏa mãn các yêu cầu về nhân thân và sức khỏe, tức là không có tiền án, tiền sự, không mắc các chứng bệnh nan y
 • Người bảo lãnh là con của đương đơn phải công dân Úc, thường trú nhân Úc hoặc công dân New Zealand đủ điều kiện phải đã có cuộc sống ổn định ở Úc (settled resident) và phải chứng minh có đủ thu nhập và khả năng tài chính để bảo lãnh cha mẹ
 • Thông thường người bảo lãnh trên 18 tuổi, trong một số trường hợp đặc biệt con dưới 18 tuổi vẫn có thể bảo lãnh cha mẹ theo các dòng visa đóng tiền

Các giấy tờ các chuẩn bị để nôp visa cha mẹ

Để nộp các loại visa cha mẹ trên thì đương đơn và người bảo lãnh là con cái thông thường phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, hình thẻ
 • Sổ hộ khẩu gia đình hoặc các bằng khác chứng minh để chứng minh sự cân bằng số con
 • Các giấy tờ, bằng chứng khác để chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và cha mẹ
 • Các giấy tờ tùy thân của người phụ thuộc đi kèm vào đương đơn (ví dụ con cái dưới 23 tuổi)
 • Các giấy tờ khám sức khỏe và lý lịch tư pháp để chứng minh nhân thân của đương đơn và người phụ thuộc
 • Người bảo lãnh cần cung cấp các bằng chứng về quốc tịch hoặc thường trú nhân của Úc, thời gian đã sinh sống ở Úc
 • Người bảo lãnh cần cung cấp các bằng chứng chứng minh thu nhập, khả năng tài chính của mình để bảo lãnh cho cha mẹ
 • Người bảo lãnh cũng cần cung cấp các bằng chứng về thân nhân, sức khỏe đủ điều kiện làm người bảo lãnh cho cha mẹ mình

Các quyền lợi của cha mẹ sau khi được cấp visa cha mẹ

Ngoại trừ visa 870 thì cha mẹ sau khi được cấp chỉ có quyền cư trú, ra vào ở nước Úc, các visa cha mẹ còn lại sau khi được cấp đều có các quyền lợi sau:

 • Được sinh sống, ra vào nước Úc để đoàn tụ với con cháu vĩnh viễn, nếu là visa tạm trú thì sẽ đạt được quyền trên sau khi vào thường trú
 • Được tham gia vào chương trình chăm sóc y tế toàn dân của nước Úc, Medicare
 • Được quyền bảo lãnh người thân (ví dụ con cái phụ thuộc dưới 23 tuổi) vào hồ sơ của mình
 • Được học tập, làm việc ở nước Úc nếu còn khả năng
 • Được vào quốc tịch Úc và sở hữu hộ chiếu Úc sau khi đạt điều kiện cư trú

Một số kết quả visa cha mẹ