Tổng quan về visa tay nghề bang bảo lãnh ở vùng miền Úc (subclass 491)

Giới thiệu chung

Visa tay nghề bang bảo lãnh ở vùng miền Úc (subclass 491) là visa dành cho công dân của tất cả các nước có tay nghề muốn đến Úc sinh sống, làm việc trong 5 năm với mục tiêu định cư vĩnh viễn sau này. Để nộp visa 491, đương đơn cần được chính phủ của một trong các bang và vùng lãnh thổ sau: New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, Australian Capital Territory, Northern Territory đồng ý bảo lãnh dựa theo thang điểm định cư tay nghề của mình.

Nếu được chính phủ của một trong các bang và vùng lãnh thổ trên bảo lãnh, đương đơn sẽ được cộng thêm 15 điểm và phải đạt tối thiểu 65 điểm trong thang điểm định cư tay nghề để được mời nộp visa 491.

Sau khi được cấp visa 491, nếu đương đơn và gia đình chuyển đến vùng nông thôn hoặc thưa dân cư (vùng miền) làm việc trong vòng 3 năm và đạt mức lương tối thiểu là $53,900 AUD một năm thì có thể xin visa 191 thường trú để định cư ở Úc vĩnh viễn.

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian xét visa tay nghề bang bảo lãnh ở vùng miền Úc (subclass 491)

Điều kiện chung để nộp đơn xin visa 491:

 • Dưới 45 tuổi.
 • Có nghề nghiệp đề cử nằm trong dach sách tay nghề và đã đạt thẩm định tay nghề (skills assessment) trong ngành nghề đề cử của mình
 • Có trình độ tiếng Anh tối thiểu IELTS 6.0 hoặc PTE tương đương
 • Đạt tối 65 điểm trong thang điểm định cư tay nghề của Úc (bao gồm 15 điểm do bang bảo lãnh)
 • Được chính phủ bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc bảo lãnh hoặc được người thân là công dân hoặc thường trú nhân Úc của bảo lãnh
 • Có lịch sử thân nhân tốt, không phạm tội hoặc vi phạm pháp luật
 • Đạt yêu cầu về tình trạng sức khỏe

Lệ phí để nộp visa 491 cho Bộ di trú là 4,045 AUD cho đương đơn chính. Các đương đơn phụ chịu phí ½ hoặc ¼ của đương đơn chính tùy độ tuổi.

Hiện Bộ di trú chưa công bố thời gian xét trung bình của visa 491.

Điều kiện để xin bảo lãnh bang Queensland cho dòng visa 491 – Small Business Owner (SBO)

Để khuyến khích các ứng viên có khả năng kinh doanh tìm cơ hộ định cư theo diện visa 491, bang Queensland đã giới thiệu thêm tiêu chuẩn đề cử cho dòng visa 491 – Small Business Owner (SBO) với các điều kiện như sau (lưu ý là đương đơn vẫn phải thỏa mãn các điều kiện chung ở trên cho visa 491):

 • Đã có kinh nghiệm kinh doanh (nếu đã có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp ít nhất là 6 tháng sẽ đạt được điều kiện này), hoặc có bằng cấp để có thể điều hành doanh nghiệp hoặc có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp gia đình trước đây
 • Đang giữ các visa tạm trú cho phép làm việc toàn thời gian (35h/tuần) ở Úc (ví dụ: visa 485)
 • Đã mua lại một doanh nghiệp hiện có ở vùng nông thôn, thưa dân cư ở bang Queensland (phải đã hoạt động ít nhất 1 năm)
 • Đầu tư tối thiểu $100,000 AUD vào doanh nghiệp và sở hữu 100% doanh nghiệp
 • Đã điều hành doanh nghiệp tối thiểu ít nhất 6 tháng trước khi nộp đơn xin đề cử. Do đó dòng visa 491 SBO này không phù hợp với các đương đơn đang ở Việt Nam.
 • Thuê mướn ít nhất một nhân công là công dân hoặc thường trú nhân của Úc làm việc ít nhất 20h/tuần
 • Có khả năng tài chính để trang trải cuộc sống ban đầu

Điều kiện để xin bảo lãnh bang Tasmania cho dòng visa 491 – Small Business Owner (SBO)

Tương tự như bang Queensland, bang Tasmania cũng đã giới thiệu tiêu chuẩn đề cử cho dòng visa 491 – Small Business Owner (SBO) với các điều kiện sau (lưu ý là đương đơn vẫn phải thỏa mãn các điều kiện chung ở trên cho visa 491):

 • Đương đơn phải chứng minh là mình đã thành lập và điều hành một doanh nghiệp do mình sở hữu 100% ở bang Tasmania trong vòng 6 tháng
 • Chứng minh được rằng doanh nghiệp có khả năng tạo ra doanh thu tối thiểu là $53,900 AUD một năm trong vòng 3 năm tới
 • Khuyến khích các đương đơn đã có kinh nghiệm kinh doanh hoặc có kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp gia đình trước đây
 • Phải cung cấp một bản kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh của doanh nghiệp

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 491

 • Đương đơn và gia đình đi kèm được sinh sống, ra vào Úc trong 5 năm
 • Đương đơn và gia đình đi kèm được làm việc, học tập trong 5 năm ở Úc
 • Được tham gia vào hệ thống bảo hiểm toàn dân miễn phí của Úc Medicare
 • Được nộp visa thường trú nhân subclass 191 sau khi đủ điều kiện
 • Cam kết sống ở vùng nông thôn hoặc thưa dân cư của bang hoặc vùng lãnh thổ đã đồng ý bảo lãnh mình
 • Phải tuân thủ luật pháp Úc

Một số kết quả visa 491 tiêu biểu