Share on facebook
Share on email
Share on print

Visa kinh doanh đổi mới 188A/888A

Tổng quan về visa kinh doanh đổi mới Úc (subclass 188A) visa

Giới thiệu chung

Visa kinh doanh đổi mới (subclass 188A) là loại visa tạm trú mà doanh nhân có kinh nghiệm kinh doanh từ nước ngoài có thể xin để vào Úc mở rộng kinh doanh của mình bằng cấp thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có ở Úc. Đương đơn có thể kèm vợ (chồng) và con cái vào visa 188A của mình.

Visa 188A được cấp với thời hạn 4 năm và 3 tháng, và có thể gia hạn thêm từ 1 đến 2 lần, mỗi lần 2 năm. Sau khi đến Úc bằng visa 188A, đương đơn thực hiện việc kinh doanh trong ít nhất 2 năm và nếu đạt các yêu cầu thì có thể xin visa thường trú 888A.

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian xét visa kinh doanh đổi mới Úc (subclass 188A)

Điều kiện chung để nộp đơn xin visa 188A:

 • Dưới 55 tuổi.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú kinh doanh, đầu tư.
 • Trong 2 năm trên 4 năm tài chính gần nhất trước khi nhận thư mời nộp visa, có sỡ hữu cổ phần trong một hoặc hai doanh nghiệp, với tổng doanh thu tối thiểu 500,000 AUD/năm.
 • Có tỷ lệ cổ phần sỡ hữu trong doanh nghiệp như sau:
 • 51% nếu doanh thu < 400,000 AUD/ năm.
 • 30% nếu doanh thu > 400,000 AUD/ năm.
 • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết.
 • Đương đơn và vợ/chồng phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 800,000 AUD.
 • Được một trong các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc đề cử để nộp visa (Victoria, New South Wales, Queensland, Western Australia, South Australia, Tasmania, Australian Capital Territory, Northern Territory)
 • Cam kết sinh sống 2 năm và đầu tư vào bang đã bảo lãnh sau khi có visa 188A: $200,000 đến $500,000 (tuỳ bang)
 • Có lịch sử thân nhân tốt, không phạm tội hoặc vi phạm pháp luật
 • Đạt yêu cầu về tình trạng sức khỏe

Quy trình nộp visa 188A thông thường bao gồm 3 bước sau đây:

 • Bước 1: Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest) vào bang muốn định cư qua hệ thống trực tuyến SkillSelect
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin đề cử (Nomination) của tiểu bang. Thông thường bước 1 và 2 có thể thực hiện song song với nhau.
 • Bước 3: Sau khi nhận được thư mời từ tiểu bang, nộp hồ sơ xin visa 188A.

Lệ phí để nộp visa 188A cho Bộ di trú là 5,375 AUD cho đương đơn chính. Các đương đơn phụ chịu phí ½ (trên 18 tuổi) hoặc ¼ (dưới 18 tuổi) của đương đơn chính.

Hiện giờ, Bộ di trú không công bố thời gian xét visa 188A nhưng trung bình có thể từ 18-24 tháng.

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 188A

 • Đương đơn và gia đình đi kèm được sinh sống, ra vào Úc trong 4 năm và 3 tháng
 • Đương đơn chính được thực hiện công việc kinh doanh, đầu tư ở Úc trong 4 năm và 3 tháng
 • Gia đình đi kèm được làm việc, học tập trong 4 năm và 3 tháng ở Úc. Con cái học đến trung học ở các trường công lập được miễn học phí
 • Được gia hạn visa 188A thêm 1 đến 2 lần, mỗi lần 2 năm
 • Sau khi đủ điều kiện có thể xin visa thường trú 888A để định cư vĩnh viễn ở Úc
 • Phải tuân thủ luật pháp Úc

Một số kết quả visa 188A tiêu biểu

 

Các điều kiện cơ bản, lệ phí và thời gian để chuyển visa thường trú subclass 88A

 • Sống tại Úc và giữ visa 188A tối thiểu 1 năm trên 2 năm gần nhất trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
 • Đầu tư kinh doanh, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần đáng kể trong các doanh nghiệp đó.
 • Doanh thu của doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 300,000 AUD trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Đương đơn hoặc/ và người phối ngẫu (vợ/chồng) phải thỏa mãn tối thiểu 2 điều kiện trong 3 điều kiện sau đây:
  • Tổng tài sản ròng doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 200,000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
  • Tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 600,000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
  • Sử dụng tối thiểu 2 lao động bản xứ làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Úc trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
 • Có lịch sử thân nhân tốt, không phạm tội hoặc vi phạm pháp luật
 • Đạt yêu cầu về tình trạng sức khỏe

Quy trình nộp visa 888A thông thường bao gồm 2 bước sau đây:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ xin đề cử (Nomination) của tiểu bang sau khi đủ các điều kiện về kinh doanh
 • Bước 2: Sau khi nhận được sự đề cử của tiểu bang, nộp hồ sơ xin visa 888A.

Lệ phí để nộp visa 888A cho Bộ di trú là 2,590 AUD cho đương đơn chính. Các đương đơn phụ chịu phí ½ (trên 18 tuổi) hoặc ¼ (dưới 18 tuổi) của đương đơn chính.

Hiện giờ, Bộ di trú không công bố thời gian xét visa 888A nhưng trung bình có thể từ 12-16 tháng.

Các quyền lợi và điều kiện phải tuân thủ của visa 888A

 • Đương đơn và gia đình đi kèm được sinh sống vĩnh viễn ở Úc
 • Đương đơn và gia đình được làm việc và học tập ở Úc
 • Đương đơn và gia đình được tham gia vào hệ thống bảo y tế toàn dân Medicare
 • Đương đơn và gia đình được đăng ký các khóa học ở Úc với học phí miễn giảm
 • Được bảo lãnh người thân đến Úc
 • Sau khi đủ điều kiện có thể nộp đơn để xin trở thành công dân Úc và sở hữu hộ chiếu của Úc mà không phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Nhưng vậy đương đơn và gia đình có thể có song tịch Úc và Việt
 • Phải tuân thủ luật pháp Úc

Một số kết quả visa 888A tiêu biểu

Thang điểm định cư visa kinh doanh đầu tư (188A và 188B) Úc

Yếu tố

Yêu cầu tại thời điểm được mời

Điểm

Độ tuổi

18 – dưới 25 tuổi

20

25 – dưới 33 tuổi

30

33 – dưới 40tuổi

25

40 – dưới 45 tuổi

20

45 – dưới 55 tuổi

15

Tiếng Anh

Trung cấp (IELTS 5.0 hoặc PTE tương đương cho mỗi kỹ năng)

5

Giỏi (IELTS 7.0 hoặc PTE tương đương cho mỗi kỹ năng)

10

Bằng cấp

Chứng chỉ nghề, cao đẳng, đại học

5

Đai học trong các ngành kinh doanh, khoa học, kỹ thuật

10

Kinh nghiệm kinh doanh (Cho visa 188A)

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm kinh doanh

10

Ít nhất 7 năm kinh nghiêm kinh doanh

15

Kinh nghiệm đầu tư (Cho visa 188B)

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm quản lý khoản đầu tư có giá trị ít nhất AUD 100,000

10

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm quản lý khoản đầu tư có giá trị ít nhất AUD 100,000

15

Tổng tài sản cá nhân của vợ và chồng

Sỡ hữu ít nhất AUD 800,000 trong 2 năm trước ngày nộp đơn

5

Sỡ hữu ít nhất AUD 1,300,000 trong 2 năm trước ngày nộp đơn

15

Sỡ hữu ít nhất AUD 1,800,000 trong 2 năm trước ngày nộp đơn

25

Sỡ hữu ít nhất AUD 2,250,000 trong 2 năm trước ngày nộp đơn

35

Doanh thu của doanh nghiệp

Doanh thu đạt AUD 500,000 trong 2 năm trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn

5

Doanh thu đạt AUD 1,000,000 trong 2 năm trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn

15

Doanh thu đạt AUD 1,500,000 trong 2 năm trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn

25

Doanh thu đạt AUD 2,000,000 trong 2 năm trong vòng 4 năm trước ngày nộp đơn

35

Đổi mới, sáng tạo trong kinh doanh

Có đăng ký bằng sáng chế hoặc thiết kế kiểu dáng

15

Có đăng ký nhãn hiệu thương mại

10

Có một hợp đồng liên doanh (joint venture) với một công ty khác

5

50% doanh thu của doanh nghiệp trong 2 năm là đến từ xuất khẩu

15

Doanh nghiệp mới thành lập 5 năm nhưng đã đạt mức tăng trưởng 20% mỗi năm trong 3 năm liên tục và trong 3 năm thuê mướn 10 nhân công toàn thời gian

10

Được giải thưởng trị giá ít nhất AUD 10,000 hoặc nhận được vốn từ quỹ đầu tư mạo hiểm ít nhất là AUD 100,000

10

Được chính phủ tiểu bang đề cử đặc biệt

Do ý tưởng kinh doanh đề xuất độc đáo và có lợi ích quan trọng cho tiểu bang

10

 

Quy trình thực hiện làm hồ sơ định cư

Quy trình làm hồ sơ được bảo mật và khắt khe từng chi tiết nhỏ. Bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho quý vị để có 100% Visa

Đăng ký đánh giá hồ sơ trực tuyến

Chúng tôi đánh giá hồ sơ & tìm giải pháp định cư cho gia đình bạn bằng cách hoàn thiện Form online bên dưới. Trả kết quả sau 2h làm việc.

Không IELTS 4.0 IELTS 5.0 IELTS >= 6.0
Không

Đăng ký đánh giá hồ sơ

Chúng tôi đánh giá hồ sơ & tìm giải pháp định cư cho gia đình bạn bằng cách hoàn thiện Form online bên dưới. Trả kết quả sau 2h làm việc.